ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਇਹ ਦਲਿਆ ,100% ਦੁੱਧ ਵੱਧਣ ਦੀ ਹੈ ਗਰੰਟੀ

ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਲਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਇਸਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਰੂਰ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਇਸਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ।

ਦਲਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ ਦਲਿਆ । ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਦਲਿਆ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਦਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸੋਢੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮਿੱਠਾ ਸੋਢਾ ਪਾਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੜੇਵੇਂ (ਕੋਟਨ ਸੀਡ) ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ ਆਦਿ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਵਾਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੁਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਤਾਰਾਮੀਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਸ਼ੁ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਸਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ।

ਇਸ ਦਲਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *