ਜਾਣੋ ਹੋਟਲ, ਮੋਟਲ ਅਤੇ ਰੇਸਟੋਰੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅੰਤਰ ?

ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੱਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਸਟੋਰੇਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ .ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਹੋਟਲ , ਮੋਟਲ ਅਤੇ ਰੇਸਟੋਰੇਂਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ.

ਹੋਟਲ,ਮੋਟਲ ਅਤੇ ਰੇਸਟੋਰੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਟਲ ਸਮਝਕੇ ਅਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਹੋਟਲ

ਹੋਟਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ,ਫਰਿਜ ,ਵਾਈਫਾਈ ਵਰਗੀ ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ . ਕੁੱਝ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਰੇਸਟੋਨੇਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ .

ਮੋਟਲ

ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਸੀ ਲੰਬੇ ਸਫਰ ਉੱਤੇ ਹਾਇਵੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਇਵੇ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਹੋਟਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਣ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .

ਮੋਟਲ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ . ਇਸਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਰੇਸਟੋਰੇਂਟ

ਰੇਸਟੋਰੇਂਟ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ . ਰੇਸਟੋਰੇਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਇਵੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ .ਰੇਸਟੋਰੇਂਟਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .

ਰਿਸਾਰਟਸ

ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਰਿਸਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਹਨ .ਰਿਸਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ – ਮਸਤੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਚੰਗੇਰੇ ਖਾਣ -ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ,ਪੂਲ ਅਤੇ ਸਪਾ ਆਦਿ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .