ਜਾਣੋ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ

ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨਾਮਕ ਨਦੀਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦੁਗਨੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁਪਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਏਊ ਰੀਜਨਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਫਸਲ ਵੈਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸੁਮੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਵ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨਿਰਵਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਡੀਮੈਥਾਲਿਨ 30 ਈਸੀ 1 . 5 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 200 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਹਿਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਘਾਈ ਇਸ ਜਹਿਰੀਲੀ ਕਣਕ ਦੇ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਣਗੇ।

ਜਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਮੀ / ਵੱਤਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੁਰੀ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਵ ਲਈ ਲੱਕੀ ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ( ਨਦੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ) ਹਲਕੀ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਗ੍ਰਾਂਮ, ਮੱਧ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਐਰੀਲੋਨ/ਡੈਲਰੋਨ /ਹਿਲਪਰੋਟਿਊਰਾਨ / ਰੌਣਕ/ ਵੰਡਰ / ਨੋਸੀਲੋਨ / ਮਿਲਰੋਨ / ਐਗਰੀਲੋਨ / ਟੋਟਾਲੋਨ / ਕੇਅਰਲੋਨ / ਮਾਰਕਲੋਨ / ਜੇ – ਪ੍ਰੋਟਿਊਰੋਨ / ਆਈਸੋਗਾਰਡ / ਧਾਰ / ਰਖਿਅਕ / ਕਣਕ / ਆਈਸੋਟੋਕਸ / ਆਈਸੋਹਿਟ / ਸਿਲਿਊਰੋਨ / ਆਈਸੋਸਿਨ / ਸ਼ਿਵਰੋਨ 75 ਡਬਲਿਊਪੀ ( ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਟਿਊਰਾਨ ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 150 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *